Mogen we u iets verzoeken? Wilt u dit artikel lezen? Want het is echt belangrijk en het kan zo veel trieste omstandigheden voorkomen.

Huur of hypotheeklasten

Veel gezinnen betalen voor hun woning een hoge huur of hypotheeklasten. Deze lasten kunnen worden opgebracht doordat één of beide partners inkomen uit werk hebben. Door ziekte of ongeval kan een van de partners komen te overlijden. We weten het. We willen er niet aan denken. Maar door er niet aan te denken verdwijnt het risico niet. Na zo’n veel te vroeg overlijden kan er onvoldoende inkomen zijn om in de woning te kunnen blijven wonen. De bank zal maandelijks de rente en aflossing willen innen, en de verhuurder zijn huur. Maar wat is het alternatief? In Nederland is op dit moment de wachtlijst voor een sociale huurwoning gemiddeld 12 jaar.

Verwaarloosbaar bedrag voor enorme zekerheid

Een overlijdensrisicoverzekering kent een heel lage premie. Met bijvoorbeeld een uitkering van 75.000 of 100.000 kan het gezin een groot aantal jaren de woonlasten betalen. De premie voor zo’n verzekering is laag, met een maandbedrag dat vaak minder is dan een abonnement op Netflix. Bij deze verzekering bent u ook niet gebonden aan lange contractperioden. U kunt de verzekering stoppen wanneer u dat wilt.

Maak alstublieft een rekensommetje

In onze vakliteratuur zien wij steeds meer trieste voorbeelden uit de praktijk waarbij nabestaanden in heel vervelende situaties terecht komen doordat een van de partners is komen te overlijden zonder dat voor de nabestaanden financiële zekerheid was geregeld. Onvoldoende financiële reserves, extra kosten, geen of een laag nabestaandenpensioen. Kortom alleen maar tegenvallers. Doe uzelf en ons een plezier: Probeer eens voor uzelf een beeld te schetsen wat de financiële situatie is voor de nabestaanden in het geval één van de partners komt te overlijden. Heeft u onze hulp nodig om alles goed op een rij te krijgen? Of ziet u dat zelfs een kleine overlijdensrisicoverzekering u al veel zekerheid geeft? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag!